Az B-SAFETY Kft. internetes üzletének (www.szolgalatiruha.hu)

Általános Szerződési (Vásárlási) Feltételei és Adatvédelmi Szabályzata

1. Általános Szerződési Feltételek célja

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az B-SAFETY Kft. (a továbbiakban: a „Szolgáltató”) által üzemeltetett honlapon (www.szolgalatiruha.hu),  internetes üzletben (a „Webshop”) történő vásárlás – ideértve a Webshop működésével, a megrendelésekkel és a teljesítéssel kapcsolatos – szabályait, továbbá a vásárlót megillető jogokat.

1.2. A Webshopon keresztül a felek (azaz a szolgáltató és a vásárló) termékek (ingó dolgok) egyedi adásvételére vonatkozó szerződéseket kötnek. Az egyes adásvételi szerződések a vevő (vásárló) által megrendelt termékek tulajdonjogának szolgáltatására jönnek létre. Amennyiben a vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. §-a szerinti fogyasztó – azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy –, úgy a  webshopon keresztül történő vásárlás (adásvétel) esetén fogyasztói szerződés jön létre.

1.3. A szolgáltató és a vásárló között olyan adásvételi szerződés jön létre, amelyet a szerződés szerinti termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül kötnek meg. A fentiek szerinti szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag olyan, a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak, amely alkalmas a felek távollétében a szerződési nyilatkozat megtételére. A Webshop használatának és Webshopban való vásárlás vonatkozásában a fentiek szerinti eszköz az internetes kapcsolat, amely a felek által üzemeltetett számítógépes eszközökön keresztül megy végbe.

1.4. Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató távollevők között több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a felek egyedileg nem tárgyalták meg. Amennyiben a vásárló a Webshop-on kíván vásárolni, felhasználója kíván lenni a Webshopnak, vagy a weboldal, illetve a Webshop tartalmát böngészi, úgy köteles elfogadni, hogy reá nézve a Webshop használata során, továbbá a felek között létrejövő adásvételi szerződés vonatkozásában jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak.

1.5. Kérünk minden vásárlót, hogy figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben az ÁSZF-ünk minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1.6. Jelen Általános Szerződési Feltételek elektronikus formában létező, magyar nyelven készült okirat.

2. A szolgáltató adatai
Cégnév: B-SAFETY Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely (postai cím is): 4025 Debrecen, Miklós u. 5-13. F.5
Nyilvántartó bíróság: Hajdú-Bihari Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 09-09-026277
Adószám: 25000423-2-09
Közösségi adószám:  HU25000423
Adatvédelmi nyilvántartásbeli azonosító: ————————-
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 3600 479
Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési cím: evi@bsafety.hu
Szerződés nyelve: magyar
Személyes átvételi lehetőség: 4031 Debrecen, Miklós u. 5-13. F.5.
A megrendelések feldolgozása: a személyes feldolgozás munkanapokon, 08:00 – 16:00 óráig történik, a megrendelések elektronikus úton való fogadása 7*24 órában
A megrendelések teljesítésének átlagos ideje: Futárszolgálattal 24 órán belül, ha a kért termék nincs raktárkészleten, akkor a beszállítási idő függvényében változó

Webshop tárhelyszolgáltatójának adatai

Cégnév: Onesoft Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely (postai cím is): 1201 Budapest, Vágóhíd utca 4.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: + 36-1-700-44-75
Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe: info@onesoft.hu
3. A Szállító adatai
Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhely (postai cím is): 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
4. A Webshop működése

4.1. A Webshop mind belföldről, mind külföldről elérhető az internetkapcsolaton keresztül (böngészőprogram használatával).

4.2. A Webshop vásárlói kizárólag nagykorú, cselekvőképes természetes személyek vagy jogi személyek lehetnek.

5. A termékek

5.1. A Webshopban a Webshop aloldalain részletes termékismertetővel ellátott termékek vásárolhatók meg. A Webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a forgalmazott termékek nevét, leírását, a termékekről, vagy azok csomagolásáról fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek – figyelemmel a gyártási folyamatra – eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szolgálnak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

5.2. A termékek a Szolgáltatótól a Webshopon keresztül elsősorban internetes, csomagküldő kereskedelem keretén belül vásárolhatók meg, amely során a megrendelt terméket a Szállító kézbesíti a vevő részére. A megrendelt termékek személyes átvételére is lehetősége van a vásárlónak a Szolgáltató székhelyén található üzletében, azonban a Szolgáltató a székhelyén kívül nem működtet olyan ügyfélkapcsolati pontot, amely a termékek személyes megvásárlására vagy a már megvásárolt termékek személyes átvételére lehetőséget biztosítana.

6. A vásárlás menete

6.1. A Webshopban történő vásárlás regisztrációhoz kötött. A vásárló a vásárlás folyamata során létre kell, hogy hozzon egy felhasználói fiókot, amelyben a regisztráció és vásárlás során megadott személyes adatai eltárolásra kerülnek. A vásárlónak a vásárláshoz és a megrendelt termék(ek) kiszállításához személyes adatait csak a regisztráció folyamán kell megadnia, a regisztrációt követően a fiókba való további belépésekkor már nem.

6.2. A felhasználói fiók létrehozása során egy azonosítót és jelszót kell megadni, amelyek a későbbiekben a vásárlót kellően azonosítják. A Szolgáltató nem javasolja könnyen kitalálható vagy személyéhez kötődő jelszó használatát, a jelszó megválasztása során javasolt egy legalább 8 karakterből álló, kis- és nagybetűket, valamint számokat tartalmazó karakterláncot választani. Amennyiben a felhasználói jelszavát elfelejti, úgy a Webshop „Bejelentkezés” menüpontjára, ezt követően pedig az „Elfelejtett jelszó” menüpontra kattintva új jelszót igényelhet, melyet a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére küld meg a Szolgáltató. A Szolgáltató a jelszavakat hozzá nem férhető, titkosított formában tárolja, így az eredeti jelszót a vásárló részére nem tudja visszafejteni és megadni.

6.3. Ha a felhasználói fiók kialakításának folyamán meggondolja magát, úgy bármikor visszaléphet a Webshop főoldalára, azonban ekkor az addig beírt adatai törlődhetnek.

6.4. A regisztráció és a vásárlás során a vásárlónak a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsájtania azokat az adatokat, amelyek a rendelés teljesítéséhez, számla kiállításához, illetve a termék kiszállításához szükségesek. Ezek közé az adatok közé tartoznak elektronikus elérhetőségei is (az elektronikus levelezési címe és telefonszáma).

6.5. A vásárlás során a vásárló a Webshopban fellelhető termékek közül a megvásárolni  kívántakat kiválasztja, beállítja a termékek darabszámát, a termék egyes tulajdonságai közül is választhat (pl.: szín és méret), majd a „Kosárba” gombra kattintással ezeket kijelöli megrendelésre, egyfajta virtuális bevásárlókosárba helyezve azokat. Ha a vásárló a „Kosár” ikon fölé viszi az egér kurzorát, akkor a megvásárlásra kiválasztott termékeket megjeleníti a Webshop, itt a vásárló vásárlásának aktuális állapotát ellenőrizheti. A vásárló bármikor megtekintheti az általa megvásárolni kívánt termékek listáját a vásárlási folyamat során az egérkurzor „Kosár” ikon fölé vitelével. Itt módja van a vásárlónak a kiválasztott terméknek a Kosárból való törlésére („X” (törlés) ikon).

6.6. Ha a vásárlást befejezte, a „Kosár” tartalmát a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával véglegesítheti. Ekkor a vásárló a „Pénztár”-ba kerül átirányításra, ahol, ha nem a felhasználói fiókjával lépett be, a bejelentkezést megteheti, ha felhasználói fiók nélkül kíván vásárolni, a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatait megadhatja. Itt nyílik lehetősége arra is, hogy a fizetési módok közül válasszon, illetve amennyiben meggondolta vásárlási szándékát, a vásárlástól az oldal elhagyásával elálljon. Amennyiben megrendeli a kiválasztott termékeket, úgy a megrendelése véglegesítődik

6.7. A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kérjük, kizárólag abban az esetben rendelje meg a termékeket, amennyiben ki tudja fizetni annak árát és a 8. Fejezetben részletezett kapcsolódó költségeket. A vásárló hibájából át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, a csomagok újra küldésének, valamint a további megrendelések teljesítésének esetére a Szolgáltatónak jogában áll kizárólag a termékek ellenértékének és a kapcsolódó költségek és díjak előre történő kiegyenlítése esetén teljesíteni a vásárló további megrendelését, illetve a vásárló hibájából át nem vett csomagok ismételt kézbesítését, valamint a Szállító általi kézbesítés helyett kizárólag a Szolgáltató székhelyén található üzlethelyiségben való személyes átvétel lehetőség biztosítani.

6.8. A Szolgáltató a termékek megrendelésére a Webshop használatán kívül e-mail útján való megrendelés lehetőségét is biztosítja.

6.9. A vásárló a rendelését leadhatja elektronikus levél formájában is, mely levélben fel kell tüntetnie a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat, azaz a megrendelő (vásárló) pontos nevét (erre a névre kerül a számla kiállításra), valamint a csomagküldés pontos címét (utca, házszám, város és irányítószám), és egy kapcsolattartási telefonszámot, amelyen Szolgáltató munkatársa egyeztetni tud vásárlóval a rendeléssel kapcsolatban. Szolgáltató csak akkor kezdi meg megrendelő (vásárló) rendelésének feldolgozását, ha a vásárló rendelésében megad egy létező telefonszámot, amin Szolgáltató vissza tudja igazolni megrendelését. Az így leadott rendelésekre ugyanazok a szállítási és fizetési feltételek érvényesek, mint Szolgáltató webshop-rendszerén keresztül leadott rendelésekre.

A 6.9.  pontok szerinti rendelések során a termék képe mellett található cikkszámot is fel kell tüntetni (meg kell adni) az árú pontos beazonosítása miatt.

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

7.1. A megrendelések feldolgozása munkatársunk személyes közreműködésével történik. A megrendelések személyes feldolgozása munkanapokon, 08:00 – 16:00 óráig történik, a beérkezett rendelések fogadása pedig 7*24 órában ide nem értve a tervezett és nem tervezett leállások idejét.

7.2. A vásárló megrendelését a vásárló által megadott elektronikus levélcímén e-mail formájában Szolgáltató visszaigazolja, egyben kiállítja a számlát és az e-mail-hez csatolva megküldi. A vásárlás folyamata a visszaigazoló e-mail kézbesítésével befejezett. Amennyiben a vásárló a banki előre utalást választotta fizetési lehetőségként, úgy a Szolgáltató a vásárló megrendelése alapján előkészített csomagot 15 napig őrzi. Ez idő alatt többször is küld e-mailt az utaláshoz szükséges adatokkal, illetve erről telefonon is értesíti a vásárlót, viszont ha ez idő alatt nem utalja el a csomag összegét, a rendelést Szolgáltató tárgytalannak tekinti és lezárja. A Szolgáltató kizárja felelősségét a visszaigazolás a vásárló által megadott adatok pontatlanságából vagy a levelezési rendszerének telítettségéből eredő kézbesíthetetlenségéért.

Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a fentiek szerinti visszaigazolást a megrendelésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kapják meg, úgy ezt elérhetőségeink valamelyikén jelezni szíveskedjenek. Előfordulhat, hogy a visszaigazoló e-mail a vásárló elektronikus levelezési postafiókjában a kéretlen reklámlevelek (spam) közé kerül, ezért bármiféle visszajelzés előtt érdemes ezt ellenőrizni.

7.3. Ha Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére és nem tudja azt beszerezni, erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint vásárló által esetlegesen banki előre utalással fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül visszatéríti.

7.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes termékek műszaki jellemzőinek, ismertetőinek, leírásainak a gyártó, vagy rajta kívül álló okok miatti előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, amennyiben az említett változások miatt a megrendelést nem vagy nem a megrendelés szerint képes teljesíteni. A megrendelés részben történő teljesítésére kizárólag a vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén (banki előre utalás) a vásárló által fizetett pénzösszeg legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalásra kerül a vásárló részére.

7.5. Adott munkanapon 16:00 óráig beérkezett megrendeléseket a Szolgáltató a 7. és 8. Fejezetben foglaltak figyelembevételével legkésőbb a megrendelést követő 24 órán  belül teljesíti kivéve, ha az rajta kívül álló okokból nem lehetséges. A megrendelést követő 24 óra időtartamába a hétvége (szombat-vasárnap), valamint a munkaszüneti és ünnepnapok nem számítanak bele.

8. A termék kiszállítása

8.1. A termék(ek)et kiszállítás vagy személyes átvétel keretében juttatjuk el a vásárlóhoz. A termék(e)k személyes átvételére a székhelyünkön található üzlethelyiségben van lehetőség.

8.2. A kiszállítást a Szolgáltatóval szerződött Szállító végzi. A Szolgáltató által átadott árut a Szállító kiszállítja a vásárló által megadott címre, leellenőrzi a szükséges vásárlói adatokat, az áru ellenértékét – utánvétes fizetés esetén – átveszi. A Szállító tevékenységét az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

8.3. Kiszállítást az ország teljes területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

8.4. A szállítási és kezelési költség, melynek összege bruttó 1.905,-Ft, azaz ezerkilencszázöt forint megrendelésenként átalányként kerül kiszámlázásra a vásárló részére, az esetleges ezen felüli költségeket a Szolgáltató viseli. Nem számítunk fel szállítási költséget továbbá, ha az adott termék külön akciójában szerepel az ingyenes házhoz-szállítás, azonban ez csak az akcióval érintett termékre vonatkozik.  A fentiek szerinti szállítási költség összege magában foglalja a termék bármely, magyarországi címre történő kiszállításának díját. A fent említett szállítási költség kizárólag belföldi GLS kézbesítésekre vonatkozik. A külföldi szállítási díjakról a vásárlónak a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál (telefonon vagy írásban) kell érdeklődnie megrendelés előtt.

8.5. A kiszállításra munkanapokon 8:00 – 17:00 között kerül sor. Kérjük, szállítási címként a megrendelés folyamata során olyan címet adjon meg, ahol a termék átvétele folyamatosan biztosított.

8.6. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, Szállító felveszi a vásárlóval a kapcsolatot, és előzetesen egyeztetett időpontban újból kiszállítja a csomagot. Két sikertelen kézbesítési kísérletet követően ismételt kézbesítést csak a sikertelen kézbesítés miatt felmerülő összes költség megfizetését követően kíséreljük meg. Amennyiben a második sikertelen kézbesítéstől számított 8 napon belül a vásárló nem jelzi az újbóli kézbesítés iránti szándékát, úgy a kézbesítés vásárló érdekkörében felmerült sikertelensége esetén a megrendelt termék(ek) vételárát Szolgáltató a felmerült költségek összegével csökkenten téríti vissza.

8.7. A jótállási jegy (amennyiben a termékre a Szolgáltató vagy más személy jótállást vállalt vagy a jótállás nyújtására jogszabály alapján köteles) a csomaggal együtt kerül a vásárló részére átadásra.

8.8. Kérjük vásárlóinkat, hogy a csomagot kézbesítéskor a Szállító jelenlétében vizsgálják meg, amennyiben a termékeken, csomagoláson sérülést észlelnek, úgy erről kérjék jegyzőkönyv felvételét. Sérült csomag vagy termék átvételére a vásárló nem köteles. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli panasz elfogadására a Szolgáltató nem köteles.

9. Szerzői jogok

9.1. A Webshop és az azon található tartalmak a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult.

9.2. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a Webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

9.3. A Szolgáltató előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Webshopon megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a felhasználó számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

10. Fizetések, fizetési feltételek

10.1. A távollévők közötti kommunikáció költségei (elektronikus adatkapcsolat, telefonhívások díja) minden esetben azt a felet terheli, amelynél ez a költség felmerült.

10.2. Az adásvétellel kapcsolatosan a vevőt terhelő költségek a termék vételára, és a szállítási költség. A Szolgáltató egyéb költséget vagy díjat a vevővel szemben nem érvényesít. Banki előre utalás, mint fizetési mód választása esetében a vevőt banki díjak és költségek terhelhetik. A szállítási költséget a jelen ÁSZF 8.4 pontja tartalmazza.

10.3. A termékek általános forgalmi adót is tartalmazó vételára termékenként, az adott termék után kerül feltüntetésre.  A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél, valamint a mellékelt számla alapján minden költséget tartalmaz.

10.4. A Webshopban található termékek vételára, valamint a szállítási és kezelési költség minden esetben magyar forintban kerülnek meghatározásra és tartalmazzák az alkalmazandó általános forgalmi adóösszegét is.

10.5. A Szolgáltató a vásárlással kapcsolatosan a vevőtől letétet, előleget vagy pénzügyi biztosítékot nem kér és nem fogad el. A termék megvásárlásával kapcsolatosan a vételár kiegyenlítésére a Szolgáltató útján vagy közreműködésével fogyasztói kölcsön nem vehető igénybe.

10.6. A számviteli és adójogszabályoknak megfelelően és az általuk előírt adattartalmú számlát a Szolgáltató minden estbe a csomagba teszi.

10.7. A termék ellenértékét a vevő készpénzzel utánvéttel vagy személyes átvétel útján, bankkártyával, illetve vagy bankszámlára történő előre utalással (banki előre utalás) egyenlítheti ki a választása szerint. Utánvétes fizetés esetén a termék vételárát, valamint a szállítási költséget a vásárló készpénzfizetéssel egyenlíti ki a Szállítónál. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

10.8. Amennyiben a vásárló a bankszámlára történő előre utalást választja, az előre fizetést jelent. Ez esetben az utaláshoz szükséges adatokról a Szolgáltató tájékoztatja a vásárlót, amely tájékoztatás alapján vásárló a fizetést teljesíteni tudja.

11. Az elállási jog

11.1. A Webshopban megrendelt termékekre vonatkozó szerződéstől a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló a szerződés megkötésétől a termék átvételéig bármikor, illetve a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül elállhat. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. A fogyasztó elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rögzíti. Az elállás elektronikus levél formájában is elküldhető. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

11.2. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárlót az elállással kapcsolatosan indokolási kötelezettség nem terheli.

11.3. A Szolgáltató köteles a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni, ideértve a szállítási költséget is. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

11.4. A Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

12. Kellékszavatosság

12.1. A vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben a Ptk. szabályai szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

12.2. A vásárló – választása szerint – a Szolgáltatóval szemben a következő kellékszavatossági igényeket érvényesítheti: kijavítást vagy kicserélést, kérhet, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

12.3. A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

12.4. A szavatossági igényt a termék minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

12.5. Ha a jogosult a szavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

12.6. Ha a termék meghibásodásában a vásárló terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a vásárló köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

12.7. A vásárló kellékszavatossági igénye 1 (egy) év, a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítéstől (a termék vásárlónak történő átadásától) számított 2 (két) év alatt évül el.

13. Jótállás

13.1. A Szolgáltató a termékekre szerződéses jótállást vállalhat vagy a termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezési szerint kötelező jótállás vonatkozhat.

13.2. A kötelező jótállás tartama 1 (egy) év. A gyártó saját döntése alapján ennél kedvezőbb jótállási időt is vállalhat, ez esetben a jótállás tartamára az lesz az irányadó.

13.3. A jótállás részletes feltételeit az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza.

13.4. A Szolgáltató jótállás esetén köteles a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés (azaz a termék vásárlónak történő átadása) után keletkezett.

13.5. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

13.6. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

13.7. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a termék vásárló részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

13.8. A jótállásból eredő igények a jótállási jeggyel érvényesíthetők. Jótállási jegy hiányában a jótállási igények érvényesítésének feltétele, hogy a Szolgáltató elmulasztotta a jótállási jegy fogyasztó részére történő átadását, de a vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

13.9. Jótállási, kellék- és termékszavatossági igények egymás mellett párhuzamosan, egyidőben nem érvényesíthetők.

14. Termékszavatosság

14.1. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló a hibás termék gyártójával szemben a Ptk. szabályai szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

14.2. A termékszavatosság körében a fogyasztó azt követelheti, hogy a gyártó (vagy a forgalmazónak minősülő Szolgáltató) a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

14.3. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

14.4. A gyártó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta, a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

14.5. A jótállási, illetve szavatossági idő alatt felmerült, jótállás vagy szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak (termékszavatosság esetén a gyártónak is) költségmentesen ki kell javítania, kicserélni vagy újra szolgáltatni a terméket.

14.6. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek kellékszavatosság esetén a Szolgáltatót, termékszavatosság esetén a gyártót (vagy a forgalmazónak minősülő Szolgáltatót) terhelik.

14.7. A vásárló a jótállási és szavatossági igényeit a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a Szolgáltatóval (vagy termékszavatosság esetében a gyártóval, ha igényét a vásárló vele szemben kívánja érvényesíteni) közölni. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló és Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

15. Panaszkezelés, jogviták

15.1. Vásárló panasz esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségeinken veheti fel Szolgáltatóval a kapcsolatot. A beérkezett panaszokat Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát legkésőbb érdemi válaszával egyidejűleg megküldi a vásárló részére. A vásárló panaszát a Szolgáltató annak beérkezését követően legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja.

15.2. A Szolgáltató és a vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

A békéltető testületek elérhetősége: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: Telefonszáma: +36 (52) 500-749
Fax száma: +36 (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt elnök
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kíséreli meg Szolgáltató rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem veti alá magát.

15.3. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, amely elérhetősége a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu

15.4. A vásárló igényének érvényesítésére, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogviták esetére bírósági utat is igénybe vehet. A Szolgáltató ás a vásárló jogi vitáikat megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig alávetik magukat a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességének.

16. Az adatkezelés

16.1. A Szolgáltató elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, különös tekintettel a vásárlók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja

16.2. A vásárló felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételekben részletezett adatkezelési szabályokat megismerje. A vásárló a megrendeléssel – a jelen Általános Szerződési Feltételek részeként – kijelenti, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatót megismerte, ennek alapján önkéntesen és szabad elhatározásából döntött a Webshopban történő vásárlás mellett, elfogadva a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

16.3. A Webshopban történő vásárlás során a Szolgáltató a vásárló személyes adatait kezeli. A Szolgáltató különleges adatnak minősülő személyes adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek­képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, továbbá bűnügyi előéletre vonatkozó személyes adat) egyáltalán nem kezel. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, adatszolgáltatása.

16.4. Amennyiben a vásárló nem regisztrál felhasználói fiókot, az esetleg már szolgáltatott személyes adatai nem kerülnek elmentésre. A felhasználói fiók törlését – kivéve a már teljesült megrendelések adatait, amelyekkel kapcsolatos adatmegőrzési határidőket a számviteli és adójogszabályok tartalmazzák – követően a vásárló személyes adatai törlésre kerülnek, a felhasználói fiók törlését a Szolgáltató az adatkezelési hozzájárulás visszavonásaként értelmezi. A felhasználói fiók törlését a regisztrált vásárlónak írásban (e-mail vagy postai úton) kell kérnie.

16.5. A Szolgáltató a vásárlók személyes adatait automatizáltan, elektronikus formában kezeli, az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, személyes adatot harmadik személynek csak a jelen Általános Szerződési Feltételekben írtak szerint ad át. Személyes adat átadása (adattovábbítás) kizárólag a vásárló által megrendelt termékek kiszállítását végző futárszolgálat vagy a Magyar Posta Zrt. (Szállítók) részére történik, az átadandó adatok köre ez esetben a vásárló neve és szállítási címe, az adattovábbítás célja a küldemény eljuttatása a vásárló részére. Az adatkezelés helyszíne Magyarország, a Szolgáltató mindenkori székhelye.

16.6. A Szolgáltató a személyes adatokat egyrészt a megrendelés teljesítéséhez, ügyfél kiszolgáláshoz, számlázáshoz, továbbá üzleti kommunikáció (marketing üzenetek, új termékekről való tájékoztatás) céljából kezeli.

16.7. A vásárló a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, számlázás céljára szükséges személyes adatait a vásárlás során teljes körűen és valósan köteles megadni. Ezek a személyes adatok a következők: vezetéknév, keresztnév, illetve cégnév;
lakcím, illetve székhely; kézbesítési (szállítási) cím; elektronikus levelezési cím; vezetékes és/vagy mobil telefonszám; számlázási cím.

A Szolgáltató felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a szerződés teljesítésével a megadott személyes adatok meghatározott körének (név és lakcím) kezelése a számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bek.) és adójogszabályok alapján kötelező, ennek időtartama a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek értelmében 8 (nyolc) év. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett kérelme esetén sincs jogi lehetőség.

16.8. A Szolgáltató a megrendeléshez kapcsolódó következő adatokat is rögzíti és tárolja a rendszereiben: az ügyfél által megadott adatok; továbbá, a tranzakció dátuma, ideje, összege, a felhasználó IP címe. Az adatkezelés célja a vásárlói élmény fokozása, illetve a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés tartama az adat keletkezésétől számított 60 (hatvan) nap.

16.9. A Szolgáltató a Webshop meglátogatása során ún. cookie-kat, névtelen azonosítókat (karaktersorozatból álló kisméretű fájl) helyezhet el a vásárló számítógépén. A cookie-k segítenek a szolgáltatás biztosításában, esetenként a cookie-k hiányában a vásárlás, illetve a Webshop teljes körű használata nem biztosítható. A cookie-k használatával a Webshop nyomon tudja követni beállításait, látogatásait és „emlékszik” az oldal korábbi látogatására, amely a honlap használatát felhasználóbarátabbá teszi. A böngészőjének beállításaiban lehetősége van a cookie- fogadását letiltani, illetve a már elhelyezett cookie-kat a cache kiürítésével véglegesen törölni. A cookie-k törlésével a Webshop korábbi egyedi beállításai, preferált információk elvesznek, illetve a lap megjelenítése lassulhat.

16.10. A vásárló a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatását, személyes adatainak törlését, zárolását, helyesbítését vagy kiegészítését a vásárló a Szolgáltató kapcsolattartási pontjain (pl.: e-mail) kérheti. Ezt a kérelmét a vásárló ingyenesen, minden díjfizetési kötelezettség nélkül terjesztheti elő. Amennyiben a vásárló által megadott adatkör tekintetében jogszabály kötelezően adatkezelési kötelezettséget, adatmegőrzési határidőt nem határoz meg, a Szolgáltató az érintett személyes adatait törli. A vásárló személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatása akkor ingyenes, ha az érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be a Szolgáltatóhoz, egyébként a tájékoztatás költségtérítés ellenében biztosított. A Szolgáltató a vásárlók személyes adatokkal kapcsolatos megkereséseit legkésőbb 30 (harminc) napon belül megválaszolja.

16.11. A Szolgáltató az adatkezelését az adatbiztonsági elvárásoknak való megfeleléssel teljesíti. Ebben a körben megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.

16.12. A 16.7.-es pontban foglalt személyes adatokat – és utánvét esetén a fizetendő összeget – a Szolgáltató átadja a szállítást végző cégnek (Szállítónak). Az adatátadás és adatkezelés célja a vásárlói megrendelés teljesítése, a termékek kézbesítése és a tranzakciók visszaigazolása.

16.13. A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

17. Hatály

17.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2016 június 01. napjával lépnek hatályba és módosításukig, illetve visszavonásig hatályban maradnak.

17.2. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek módosítását a Szolgáltató annak hatályba lépése előtt 30 nappal a honlapján (a Webshop internetes felületén) link formájában közzéteszi.

18. Irányadó jog

A jelen Általános Szerződési Feltételekre, továbbá az Általános Szerződési Feltételekre figyelemmel és annak alapján a Felek jogviszonyaira a magyar jog az irányadó, különösen alkalmazandó

 1. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”);
 2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az „Ekertv.”);
 3. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a „Kertv.”);
 4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény (a „Grt.”);
 5. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”);
 6. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet;
 7. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet;
 8. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet;
 9. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV. 29.) NGM rendelet;
19. Vegyes rendelkezések

19.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában amennyiben a megrendelői (vásárlói) pozícióban a Ptk. szerinti fogyasztónak nem tekinthető személy van, a jelen Általános Szerződési Feltételek fogyasztókkal kapcsolatos rendelkezései nem alkalmazandók.

19.2. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az nem érinti a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét.

19.3. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.

19.4. Amennyiben Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

19.5. Jelen Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett összes védjegy és megjelölés azok jogosultjainak kizárólagos tulajdona.

B-SAFETY Kft.

4025 Debrecen, Miklós u. 5-13. F.5.

evi@bsafety.hu

www.szolgalatiruha.hu

ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Kijelentjük, hogy az adataihoz az Ön által leadott rendelésből vagy egyéb nyilvános módon jutottunk hozzá. Ezeket az adatokat harmadik fél számára – a termékek kiszállítását végző cégek kivételével – nem adjuk ki. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a rendelés és a fizetés adatai biztonságban legyenek. Adatkezelésünk során betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info.tv.), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – különösen a törvény 13/A. §-ának  rendelkezéseit. Bővebb információkért kérjük olvassa el Általános Szerződési Feltételeink adatkezelésre vonatkozó 16. pontját.

EGYÉB RENDELÉSI MÓDOK

Ön a www.szolgalatiruha.hu webáruház csomagküldő szolgálatánál rendeléseit leadhatja az evi@bsafety.hu e-mail címre küldött elektronikus levél formájában is, mely levélben fel kell tüntetnie a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat:

 • a megrendelő pontos neve (erre a névre állítjuk ki a számlát),
 • a csomagküldés pontos címe (utca, házszám, város és irányítószám), illetve egy telefonszám, amelyen munkatársunk egyeztetni tud a rendeléssel
 • termék pontos megnevezése, cikkszáma, darabszám

Az e-mailben leadott megrendeléseknél is számolni kell a szállítási költséggel!

Kizárólag írásban leadott megrendelést áll módunkban elfogadni!

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN, KÉRJÜK KÜLDJE EL RÉSZÜNKRE ÉS MI HAMAROSAN VÁLASZOLUNK! 
evi@bsafety.hu